Wel of geen ervaring in bouwteamverband?

  • Artikelen van advocaten
  • Aanbestedingsrecht

Dit artikel gaat over de vraag of de inschrijver bij de aanbesteding wel of niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet en wat de consequenties zijn als hij niet aan de geschiktheidseisen voldoet.

Algemene informatie

Titel Wel of geen ervaring in bouwteamverband?
Publicatiedatum 11-06-2020