Volledige Schadevergoeding Veteranen

  • Artikelen van advocaten
  • Letselschaderecht

Wat is ereschuld? Als u militair bent en tijdens een missie lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen, komt u in aanmerking voor een schaderegeling. U kunt een eenmalige bijzondere uitkering krijgen die de “ereschuld” wordt genoemd. Om in aanmerking te komen voor de ereschuld van Defensie, moet u vóór 1 juli 2007 de militaire dienst zijn verlaten en vóór 1 juni 2012 een eerste aanvraag voor militair invaliditeitspensioen hebben ingediend.
Komt u niet in aanmerking voor de ereschuld, bijvoorbeeld omdat u later ontslagen bent? Dan heeft u mogelijk aanspraak op een schadevergoeding via de Regeling Volledige Schadevergoeding Veteranen.

De hoogte van de ereschuld

De hoogte van de ereschuld bedraagt maximaal € 125.000,00. Op welk bedrag u aanspraak kunt maken is afhankelijk van ofwel uw mate van invaliditeit ofwel uw mate van arbeidsongeschiktheid. Het hoogste percentage wordt aangehouden. De uitkering wordt uitbetaald door het ABP Bijzondere Regelingen Defensie. U ontvangt een netto bedrag. De loonbelasting en de inkomstenbelasting die over dat bedrag verschuldigd zijn, worden betaald door de overheid. Om die reden hoeft u de uitkering ook niet op te geven bij de Belastingdienst.

Volledige Schadevergoeding Veteranen

Bent u na 1 juli 2007 ontslagen als militair of heeft u na 1 juni 2012 een Militair Invaliditeitspensioen aangevraagd? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling Volledige Schadevergoeding. Als u in aanmerking komt voor die regeling, wordt alle schade als gevolg van uw uitzending vergoed door de overheid. Wilt u er zeker van zijn dat ook echt alle schade vergoed wordt? Dan kan Dolderman Letselschade Advocaten u helpen bij het in kaart brengen van de schade. Dankzij onze unieke defensie ervaring en deskundigheid zijn we in staat om u te helpen bij het claimen van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Algemene informatie

Titel Volledige Schadevergoeding Veteranen
Publicatiedatum 30-03-2021