Post Traumatische Stress en schadevergoedingen

  • Artikelen van advocaten
  • Aansprakelijkheidsrecht

In Nederland kennen we eens hele hoop veteranen die op ongelukkige wijze lichamelijke of emotionele schade hebben opgelopen door een uitzending. Het zou kunnen dat u bijvoorbeeld te maken heeft met PTSS of dat u mogelijkerwijs een bepaalde lichamelijke complicatie hebt opgelopen tijdens de uitzending. Mocht dit zo zijn dan is de vraag wat men het beste kan doen een van de vragen die in u op zal komen. Dit is precies de reden waarom u ons kunt contacteren voor al het mogelijke juridische advies voor uw persoonlijke situatie. Voor uw situatie zijn wij dé partij die u zullen informeren over de mogelijkheid tot het aanvragen van een volledige schadevergoeding voor veteranen. Voor het aanvragen van deze vergoeding bent u hier op de site aan het juiste adres.Langskomen voor juridisch advies


Veel veteranen met PTSS weten het niet, maar voor hen gelden er speciale regels voor het aanvragen van schadevergoedingen. Deze speciale defensie regels zijn van belang bij het inschakelen van juridische hulp voor de behandeling van uw zaak. Voor veteranen kennen wij sinds 2014 een nieuwe schadeloosstelling. Met dit besluit is de huidige regelgeving een stuk gecompliceerder geworden. Het is door deze nieuwe regeling mogelijk om een compensatie te krijgen voor de schade die is ontstaan tijdens de uitzending, echter moet hier men wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Wij zijn er voor u om u hierbij te helpen, voor u het weet zal u een inzicht krijgen in de opties die er voor u open liggen.


Er zijn verschillende schadevergoedings mogelijkheden te onderscheiden op het gebied van veteranen en PTSS. Voor deze schadevergoeding wordt onder andere gekeken naar de ontslagdatum en naar de tijd die men heeft doorgebracht op uitzending. Samen met een van onze juristen zal u om de tafel gaan zitten om al deze gegevens en data te verzamelen. Wij helpen u bij het indienen van de verzoeken tot schadevergoeding en staan altijd aan uw zijde als het aankomt op het juridische advies voor het verloop van de zaak.

Algemene informatie

Titel Post Traumatische Stress en schadevergoedingen
Publicatiedatum 30-03-2021