Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2021

  • Artikelen van advocaten
  • Contractenrecht

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van het postcontractuele non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van de Wet franchise op postcontractuele non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten.

Algemene informatie

Titel Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2021
Publicatiedatum 01-03-2021