Defensie aansprakelijk voor bedrijfsongeval met pompwagen

  • Artikelen van advocaten

Defensie aansprakelijk voor bedrijfsongeval met pompwagenNa een ruim drie jaar durende juridische strijd tegen de minister van defensie, heeft Dolderman Letselschade Advocaat het succes aan zijn zijde. De rechtbank Den Haag heeft in haar uitspraak van 14 december 2011 geconcludeerd dat Defensie aansprakelijk is voor de letselschade ontstaan door een laadongeval met een pompwagen.
Ongeval

Het slachtoffer was ten tijde van het ongeval aangesteld bij de KLu in de rang van Korp.1 en werkzaam als chauffeur bij DVVO op Vliegbasis Eindhoven. Op 13 juni 2006 is het slachtoffer betrokken geweest bij een ongeval tijdens het beladen van een vrachtwagen. Door het ongeval wordt het slachtoffer onder andere geconfronteerd met nek- en schouderletsel en wordt zij blijvend dienstongeschikt verklaard.

Probleem

Voordat het slachtoffer de minister van defensie aansprakelijk had gesteld, werd het haar overkomen ongeval door het Abp niet aangemerkt als een bedrijfsongeval. Haar toenmalige gemachtigde van de vakbond verzaakte tegen het besluit van het Abp bezwaar in te dienen met bijna desastreuze gevolgen. Lees waar u rekening mee moet houden in het geval van een dienst- of bedrijfsongeval.

Standpunt defensie

Op basis van het standpunt van het Abp dat geen sprake was van een bedrijfsongeval, stelde de minister zich op het standpunt dat geen sprake was van een relatie tussen de klachten en het ongeval; het laadongeval zou de klachten niet hebben veroorzaakt. Daarbij was de minister van mening dat hij zijn zorgplicht niet had geschonden. Opvallend is dat de minister in het kader van zijn onderzoek verschillende ‘getuigen’ heeft gehoord in verband met het ongeval en een onderzoek ter plekke heeft verricht. Ondanks het verzoek van Dolderman Letselschade Advocaat betrokken te willen worden bij de onderzoeken, werd hij stelselmatig buiten elk onderzoek gehouden. Dit rekent de rechtbank de minister zwaar aan en de getuigenverklaringen worden door de rechtbank allemaal buiten beschouwing gelaten.

Oordeel rechtbank

Allereerst is de rechtbank van oordeel dat ondanks het feit dat het besluit van het Abp formele rechtskracht heeft (en dus niet meer aantastbaar is), deze zaak dermate bijzonder is dat het besluit van het Abp gepasseerd moet worden. Het letsel van het slachtoffer is wel degelijk in de uitoefening van de werkzaamheden ontstaan.

Voor wat betreft de zorgplicht oordeelt de rechtbank allereerst dat bij het type lading (instabiel) dat het slachtoffer moest vervoeren een grote kans bestaat dat de lading uit balans raakt en kantelt. Bij het werken met dergelijke ladingen moet de minister van defensie, gelet op de risico’s, voorzorgsmaatregelen (instructies, werkafspraken, soort pompwagen) moeten treffen hetgeen niet was gedaan. Defensie moet de letselschade van het slachtoffer vergoeden. De volledige uitspraak is overigens te lezen op (http://www.letselschademagazine.nl/2012/rb-s-gravenhage-141211).

Algemene informatie

Titel Defensie aansprakelijk voor bedrijfsongeval met pompwagen
Publicatiedatum 30-03-2021