De werkweek van mr. Tim van der Torn

  • Artikelen van advocaten
  • Aansprakelijkheidsrecht
De werkweek van mr. Tim van der Torn

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Tim van der Torn en werk nu ruim zeven jaar als advocaat met een praktijk waarin de nadruk ligt op letselschade. Mijn werkweek is divers en graag wil ik jullie een idee geven van de aspecten die mijn werk zo bijzonder maken. Vorige week heb ik naar mijn agenda gekeken en bepaald dat ik op maandag en vrijdag naar kantoor ga. Dinsdag en donderdag werk ik thuis en woensdag ben ik vrij. Ongeveer een jaar geleden ben ik 36 in plaats van 40 uur gaan werken en dat is door de vrijheid die ik krijg goed te doen in vier dagen. Vrijwel iedere ochtend in de week heb ik de tijd om ongestoord te werken. Zowel thuis als op kantoor heb ik een volledig ingerichte werkplek van alle gemakken voorzien en het secretariaat van DLSA zorgt ervoor dat iedereen netjes te woord wordt gestaan en plant eventueel belafspraken voor mij in.

Maandag
Deze maandagochtend bereid ik een gesprek met Izmir voor. Ismir is een aantal keer uitgezonden naar Afghanistan. Hij heeft heftige incidenten meegemaakt en daardoor PTSS opgelopen. Aan een van deze incidenten heeft hij door een ontploffing van een bermbom blijvend letsel aan zijn voeten, enkels en benen overgehouden. Ismir heeft vele behandelingen gevolgd waardoor hij enigszins om heeft leren gaan met zijn beperkingen. De schaderegeling met Defensie loopt en momenteel zijn wij in discussie over de vraag hoe de loopbaan van Ismir zou zijn verlopen wanneer hij geen letsel zou hebben opgelopen. Ik overweeg om gebruik te maken van het civielrechtelijke voorlopig deskundigenbericht om een verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise uit te laten voeren. De uitkomst van de verzekeringsgeneeskundige expertise kan ik dan ook gelijk gebruiken in de bestuursrechtelijke procedure die ik namens Ismir voer tegen het UWV.

Het UWV heeft Ismir volledig arbeidsongeschikt geacht, maar geen IVA-uitkering willen toekennen omdat er nog verbetering mogelijk zou zijn. Wanneer Ismir wel een IVA-uitkering krijgt kan ik de schaderegeling met Defensie gemakkelijker afronden. In de procedure tegen het UWV heb ik aangevoerd dat Ismir is uitbehandeld en de begeleiding die hij nu nog krijgt slechts is bedoeld om zijn kwaliteit van leven te verbeteren. De verzekeringsgeneeskundige expertise kan mij waarschijnlijk helpen om het standpunt van Ismir verder te onderbouwen. Na de lunch heb ik een intake op kantoor met een politieagent die gehoorschade heeft opgelopen en het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval. De gehoorschade is door de politie al aangemerkt als beroepsziekte en de politieagent wil graag hulp om zijn rechtspositionele aanspraken veilig te stellen. Daarnaast wil hij ook graag hulp bij het verhalen van de schade die hij lijdt ten gevolge van het letsel dat hij heeft opgelopen door het verkeersongeval.

Het verkeersongeval is ontstaan nadat de politieagent na een spoedmelding werd aangereden door een automobilist die geen voorrang verleende. Ik adviseer om zowel de verzekeraar van de automobilist als de politie aan te spreken. Ik meen dat uit de feiten blijkt dat sprake is van een beroepsincident én aansprakelijkheid van de automobilist waardoor er twee partijen zijn waar de schade verhaald kan worden. Aan het eind van de dag heb ik nog even de tijd om een aantal belafspraken en e-mails af te handelen.

Dinsdag
Deze ochtend staan er twee overlegjes gepland met collega’s. In het eerste overleg delen we de ervaringen die we hebben in procedures tegen en de schaderegelingen met Defensie. In het tweede overleg bespreken we de voor ons relevante ontwikkelingen in de literatuur en jurisprudentie. Dinsdagmiddag ga ik op bezoek bij veteraan Martin en zijn vrouw Babette. Bij het huisbezoek zal ook een jurist van Defensie aansluiten. Ik zorg dat ik ruim op tijd aanwezig ben zodat ik Martin en Babette gerust kan stellen en we nog het een en ander kunnen voorbespreken. De schaderegeling met het Ministerie van Defensie loopt al enige tijd en we hebben al overeenstemming over de schadepost verlies aan verdienvermogen. Na enige discussie en tussenkomst van de Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding (CAVS) zijn we overeengekomen dat Martin een carrière als onderofficier is misgelopen. De psychische beperkingen van Martin zijn vrij heftig. Hij heeft veel moeite met concentreren en onthouden. Hij is arbeidsongeschikt en komt ook thuis tot niets. Babette wordt daardoor belast met het gehele huishouden en moet er ook op letten dat Martin zichzelf voldoende verzorgt. Tijdens het huisbezoek, waarbij ook de maatschappelijk werker van Martin aanwezig is, spreken we met Defensie af dat we nader onderzoek laten doen naar de hulpbehoefte van Martin en de daarmee gepaard gaande kosten.

Donderdag
Deze ochtend neem ik even rustig de tijd om het conceptrapport van een onafhankelijk rekenkundige in de zaak van Jan te bestuderen. Vanwege het feit dat de belangen in de zaken die wij behandelen vaak groot zijn wordt aan het einde van vrijwel iedere schaderegeling een rekenkundige ingeschakeld. Inmiddels weet ik vrij goed waar ik op moet letten, maar de omvang van de schade rechtvaardigt een zorgvuldige bestudering. De door partijen opgegeven uitgangspunten lijken correct te zijn meegenomen en doorgerekend. Ik zal nog wel even bij de bewindvoerder van Jan moeten navragen of het vrij te laten vermogen goed is bepaald. Ik dan direct even afstemmen welke stappen nog gezet moeten worden om de bewindvoerder toestemming te kunnen laten vragen bij de kantonrechter om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Donderdagmiddag werp ik even een blik op het LSA Letselschade Magazine en de nieuwsbrief van de CRvB. Daarna is het weer tijd voor een aantal belafspraken en het verwerken van de binnengekomen e-mails en post (de poststukken zijn al mijn digitale dossier toegevoegd).

Vrijdag
Vrijdagochtend heb ik een zitting in Den Haag. De zaak gaat over het recht van veteraan Paul op een Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Niet ter discussie staat dat Paul invalide is geworden door de militaire dienst, maar wel of het percentage invaliditeit juist is vastgesteld. Dit percentage is niet alleen relevant voor de hoogte van zijn MIP, maar ook voor de hoogte van zijn smartengelduitkering die maandelijks wordt uitgekeerd in de vorm van een Bijzondere Invaliditeitsverhoging (BIV). Ik stel mij namens Paul, onder verwijzing naar het advies van mijn medisch adviseur, op het standpunt dat de beperkingen niet juist zijn vastgesteld en dat er desnoods een onafhankelijk deskundige moet worden benoemd.

Vrijdagmiddag maak ik de opzet van een verzoekschrift deelgeschil. De onderhandeling in een van mijn schaderegelingen is helemaal vastgelopen omdat partijen van inzicht verschillen over hoe de expertiserapporten van een neuroloog en orthopeed moeten worden uitgelegd. Hierdoor kan ook geen overeenstemming worden bereikt over de hypothetische loopbaan. Het is nu aan de rechter om de knoop door te hakken. Als de opzet van het verzoekschrift staat en ik een blik heb geworpen op mijn agenda voor volgende week heb ik ook nog een tijd om van mijn collega´s te horen wat voor plannen ze voor dit weekend hebben.

Weekend!
Volgende week heb ik weer een volle agenda met complexe en interessante zaken.

Hopelijk heb je nu een goede indruk van mijn werkweek. Lijkt het jou ook leuk om bij DLSA te werken? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Reageer via de button “solliciteer”.
Bij Dolderman Letselschade Advocaten geloven we dat verschillen ons samen sterker en beter maken. We staan voor gelijke carrièrekansen voor iedereen. Waar je ook vandaan komt, wat je gender, leeftijd of geaardheid. Neem bij inhoudelijke vragen contact op met Robert Remie mail: Remie@dlsa.nl

Algemene informatie

Titel De werkweek van mr. Tim van der Torn
Publicatiedatum 30-03-2021