De verhouding tussen het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

  • Artikelen van advocaten
  • Strafrecht

Het wetsvoorstel
Geweldsaanwending opsporingsambtenaar is op 29 oktober 2019 aangenomen
door de Tweede Kamer. Recentelijk is het voorstel opgenomen in de lijst
met spoedeisende wetsvoorstellen en op 26 mei jl. heeft de Eerste
Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid de memorie van antwoord
ontvangen. Het voorstel zou voor de zomer plenair moeten worden
behandeld. Aanstaande dinsdag 2 juni bespreekt de Eerste Kamercommissie
voor Justitie en Veiligheid de nadere procedure. Een goed moment om
onderstaand artikel te publiceren. Mijns inziens moet dit leiden tot een
novelle.

Algemene informatie

Titel De verhouding tussen het wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
Publicatiedatum 04-03-2020